Choš-chobar

Znamená v doslovnom preklade „Dobrá správa“. Pod týmto názvom sa partia nadšencov v roku 2010 rozhodla pomenovať vtedy ešte len novovznikajúce  občianske združenie, v ktorom by sa  kládol dôraz na zachovanie pôvodných čŕt Stredoázijského ovčiaka. Myšlienka spojiť a zjednotiť všetkých nadšencov, chovateľov a milovníkov pôvodných plemien Strednej Ázie dnes opäť ožíva za chytenim pomocnej ruky od kynologickej organizácie WKU, v ktorej dokáže ďalej napredovať a zabezpečiť čo najjednoduchšiu pomoc pre svojích členov ohľadne chovu a držania Stredoazijského ovčiaka vo svojej typickej povahe, zdraví a exteriéru. Týmto občianske združenie Choš Chobar kráča oproti neželanému vývoju plemena a chce  hájiť tradičné hodnoty tohto úžasného plemena spolu s kultúrou národov s ním historicky spätých.

Novinky

Boris Kopeliovič: O aborigénnych stredoaziatoch

1. Článok venovaný najmä členom a chovateľom Choš Chobaru, ale tiež iným priaznivcom našich psov, hoci nepredpokladám,že pre chovateľov tradičných klubov pod FCI  bude zaujímavý, pretože článok je zameraný hlavne na pôvodnych psov. Súčasný trend chovu v týchto kluboch, vrátane nezmyselných akcií s nabudzovaním psov na figuranta, dokazuje odlišný  postoj k nášmu plemenu akým sa prezentuje Choš Chobar. Ústredná myšlienka, …

Chovateľom hospodárskych zvierat

Naše záujmové združenie Choš Chobar ponúka spoluprácu všetkým chovateľom oviec, kôz, dobytka a farmárom, ktorým v dnešnej neľahkej dobe, premnoženie vlkov spôsobuje veľa problémov, pretože vlci sú čoraz viac odvážnejší a napádajúc domáce zvieratá spôsobujú nenahraditeľné škody. Choš Chobar vznikol pred 10. rokmi s jediným cieľom, ktorým je zachovanie stredoaziatov v rámci našich možností, v …

Kontakt

mail@chos-chobar.sk

Číslo účtu CZ CZK: 2001781506/2010
Číslo účtu SK EUR: SK0383300000002801781504
sídlo: Choš Chobar o.z.,Trenčianske Stankovce 879,91311