Chovateľský poriadok

Chovateľský poriadok  Choš Chobar

Všeobecné podmienky pre chov:

Chov SAO  v  OZ  CHOŠ CHOBAR je zameraný na zachovanie pôvodných exteriérových a povahových vlastností nášho plemena. Prioritou je chovať tieto psy so správnym, vyrovnaným charakterom a správnym plemenným typom, čo sú dôležitými  atribútmi  k vykonávaniu ich pracovných povinností.

Pôvodným poslaním SAO bola v pôvodných krajinách SÁ, ochrana stád a svojho teritória a tam aj smerujú chovateľské aktivity nášho OZ.

 SAO sa v súčasnej dobe môžu stať aj výbornými spoločníkmi pri rešpektovaní ich povahových vlastností. Podpora zapájania jedincov dovezených priamo zo SÁ  do chovu a naopak zamedzeniu párenia psami, u ktorých už napohľad vidno prímes iných plemien, by malo byť zárukou správneho smerovania chovu. Veľmi dôležitým faktorom je najmä zamedzeniu párenia netypickými predstaviteľmi SAO a to i napriek tomu, že tieto môžu mať vystavený riadny preukaz pôvodu, poprípade môžu byť výstavne v rámci FCI, úspešné. V prípade podozrenia záujmu o zaradení do chovu takých netypických  jedincov rozhoduje predsedníctvo o oprávnenosti zapojenia daných jedincov do chovu.

Podmienky chovnosti  psov a súk  pre členov OZ Choš Chobar

-Dosiahnutie vekovej hranice min.18 mesiacov

-Potvrdená chovnosť  jedinca, jedno z uvedených:

• PP WKU, poprípade preregistrácia PP

• Potvrdená chovnosť  organizácie FCI

•Posudok  z výstavy WKU,FCI v ktorom  je zaznamenaná  plnochruposť  a u psov vylúčený kryptorchismus

•Klubová výstava Choš Chobar

•Individuálna  bonitácia Choš Chobar

-Odporúčame pro chov  RTG  DBK a DLK , vyšetrenie srdca a štítnej žľazy.

 Odporučenie nechať si spraviť u psov a súk DNA

Vystavenie preukazu pôvodu PP WKU (pomocného registra)  aborigénnym psom.

-Na základe rozhodnutia výboru Choš Chobaru, s výnimkou prípadu nejasnosti pôvodu musí rozhodnúť o vystavenie PP (pomocného registra) rozhodca na klubovej výstave.

Plemennou knihu vedie Moravia Dog Club CZ, ktorý  je zastrešený medzinárodnou  organizáciou  WKU – World Kennel Union