Pripomienka úhrady členského za rok 2024 do 28.2.2024

Pripomíname nutnosť uhradiť členské poplatky do konca Februára/Února 2024.

V prípade neuhradenia členského v stanovenom termíne bude členstvo zrušené.

KategórieNezaradené