Štandard Choš Chobar pre stredoázijského vlkodava.

Vytvorené na základe turkménskeho štandardu. Preložil a spracoval Boris Kopeliovič.

História plemena. Stredoázijský ovčiak, tiež nazývaný„ Alabaj, Dachmorda, Sage Kochee, Tobet, Doboty, Buri Bosar, Sage Mazandarini

 Nenahraditeľný pomocník pastiera pri ochráne stád, všeobecne sa používa pri ochrane majtetku obyvateľstva, objektov v rôznych klimatikých podmienkach.

Celkový dojem

Stredoázijský vlkodav je viac ako stredného rastu, spodná hranica v kohútikou pre pre psov je 68 cm, pre suky 60cm. Silný, harmonický proporcionálneho zloženia telesnej stavby, s kompaktným trupom. Konštitučný typ je hrubý. Kostra silná s dobre vyvinutým svalstvom. Koža je hrubá, s dobre vyvinutým podkožným väzivom, elastická, pohyblivá vzhľadom k svalom, na krku vytvára charakteristický lalok. Má dobrý zrak a sluch.Pohlavný dimorfizmus je výrazný: Psy sú väčšie, majú výraz samca, sú masívnejšie ako suky. Farba je pestrá. Srsť hustá s dobre vyvinutou podsadou. Typickým pohybom je skrátený klus.  Typ nervového systému je silný, vyvážený. Charakteristickým prejavom je aktívna obrana. Toto plemeno sa vyznačuje odvahou, nedôverou, vyvinutým inštiktom ochrany, agresivitou voči dravcom a iným im podobným. Vyznačuje sa vysokou pracovnou schopnosťou, vytrvalosťou, schopnosťou dlhých prechodov, vysokými bojovými vlastnosťami a nebojánosťou. Tieto vlastnosti, vyvinuté v priebehu storočí pri ochrane stád oviec, umožnňujú široké použitie stredoázijského vlkodava na strážnu službu. Charakteristickým znakom je trpezlivosť k bolesti.

1.Hlava

Masívna, široká v lebečnej časti, proporcionálna k celkovému telesnému rámcu, zodpovedajúca k pohlaviu, s dobre vyvinutými lícnymi kosťami. Čelo je ploché, prechod od čela k papuli je sotva znateľný. Hlava je pri pohľade zhora lichobežníková. Môžu byť zvýraznené nadočnicové oblúku, čo môže vyvárať dojem ostrejšieho prechodu od čela k papuli.Papuľa je krátka / približne 1/3 dĺžky hlavy, široká medzi očami a takmer sa smerom k nosu nezužuje.Pri pohľade spredu a zvrchu má obdĺžnikový tvar a z profilu má tvar tupého klínu so silnou horným pyskom presahujúcim spodnú časť. Uhly pyskov môžu byť zvýraznené. Línie papule je paralelná s líniou čela.Koreň nosa je silný, čierny. U psov svetlejšieho sfarbenia sa pripúšťa svetlohnedý nos, oči a papuľa.

2.Zuby 

Zuby sú veľké, biele, pri koreni široké, tesne prieliehajúce jeden k druhému v plnom komplexe. Rezáky sú v jednej línii. Záhryz nožnicový. Pripúšťa sa záhryz kliešťový a tesný predhryz. Niektoré požiadavky štandardu boli sprísnené s cieľom nasmerovať chovateľov smerom , ktorým majú pracovať. To platí aj pre niektoré ďalšie ustanovenia štandardu.

3. Uši

Neveľké , trojuholníkovej formy, nízko posadené. Základ dutiny je neveľký. Kupírujú sa.

 4.Oči 

Neveľké, okrúhle, široko nasadené, rovno posadené, stredne hlboko posadené. Sú rôznych odtieňov zodpovedajúcim tónu srsti, alebo tmavšie. Očné viečka sú silné. Výraz očí je sebavedomý, prísny, pohľad neprívetivý a ťažký.

 5. Šija

Krátka, svalnatá, takmer guľatého prierezu, nizko nasadená s charakteristickým lalokom.

6. Telo

Silné. Dĺžka tela môže byť väčšia ako výška v kohútiku. Hrudník je široký, hlboký, okrúhleho tvaru, rozširujúci sa za lopatkami. Hrudná časť prevažuje nad bedrovou časťou. Hrudná kosť je dlhá, siaha po lakte, alebo nižšie. Kohútik je jasne zvýraznený, najmä u psov. Chrbát je silný a široký. Bedrá krátke, široké, dobre vyplnené, vypuklé. Falošné rebro je dlhé a budí dojem, že je súčasťou brucha. Zadok je široký, svalnatý, vzpriamený a bruho je primerane vtiahnuté.

 7.Chvost

Vysoko nasadený, pri koreni silný, dlhý, visiaci, v dolnej tretine kosákovitý, alebo skrútený do prstenca. Kupíruje sa v prvé dni po narodení.

8. Hrudníkové končatiny

Rovné, paralene postavené.Dĺžka hrudníkových končatín po lakte je polovica, alebo niečo viac ako polovica, kohútikovej výška. Lopatky sú široké, dlhé, postavené kolmo, smerujú od ramenného kĺbu takmer kolmo k zemi. Uhol ramenno – lopatkového kĺbu je trochu narovnaný. Predlaktia silné, svalnaté, pri pohľade spredu silné, mierne sa zužujúce smerom k nadprstiu. Nadprstia sú silné, umiestnené takmer zvisle.

9. Pánvové končatiny

Sú úmerné s hrudníkovými naširoko postavené, rovnobežné. Bedrá sú široké, svalnaté. Uhol kolenného kĺbu nie je príliš výrazný a je na rovnakej úrovni s lakťom. Päty sú silné, hrubé, široké, sotva videľnými tupými uhlami, pätná kosť je dobre vyvinutá. Kotníky sú mohutné, umiestnené takmer zvisle.

10. Laby

Okrúhle, s krátkymi pružnými prstami, pevné, klenuté.

11. Pohyb

Najcharakteristickejší je skrátený klus, neponáhľajúci sa, pružný so silným záberom pánvových končatín, s voľným dosahom hrudných končatín, so zrýchlením meniacim sa na cval. V kluse je horná línia rovnomerná a pevná.

12. Farba

Rozmanitá: biela, čierna, šedá, plavá, hrdzavá, hnedá, tigrovaná, strakatá, fľakatá, ale pri akejkoľvek farbe musia byť dobre vyjadrené všetky charakteristické plemenné znaky.

13. Srsť

Srsť je hrubá, rovná, s dobre vyvinutou podsadou. Na hlave a na končatinách je krátka a priliehavá. Rozlišuje sa dĺžka: a/ dlhá 7 – 8 cm , keď je srsť výrazná najmä na ušiach, krku a končatinách, na chvoste. b/ krátka 3 – 5cm, keď je srsť hladko priliehajúcou.

Nedostatky

Kohútiková výška u psov nižšia ako 70 cm, u súk nižšia ako 62 cm. Pretučnelosť, prílíšná zvädnutosť, nesmelosť, nadmerná dráždivosť. Oči svetlejšie ako je  farba  pozadia, šikmo postavené oči.  Zuby neúmerne opotrebované k veku. Rezáky v nejednej línii. Mierne žltý povlak na zuboch. Predĺžený krk, nedostatočne svalnatý. Plochý, plytký hrudník. Nadmerné stiahnuté bruho. Nízky, nedostatočne vyčnievajúci kohútik nad líniou chrbta. Ľahká hlava.Neodstatočnej dĺžky k čelu.

Vypuklé čelo, ostrý prechod od čela k papuli. Predĺžená papuľa, nepatrné lícne kosti. Vysoko nasadené, neskrátené uši. Zjavný tylový hrboľ. Mäkký chrbát, predĺžená krížova časť. Mierne zrazený zadok, nekupírovaný chvost. Mierne vybočené končatiny, alebo mierne rozhádzané, mäkké nadprstia. Mierne odchýlky od rovnobežnosti v postavení nôh. Mierne zblížené päty, voľné, predĺžené ploché laby. Čabrakovitá farba s pálením.

Chyby

Príliš ľahká konštitúcia tela, slabé kosti. Kohútikova výška u psov nižšia ako 68cm, u súk menej ako 60cm. Bojazlivosť, zbabelosť. Malé, riedke zuby. Plochý, úzky, plytký, nedostatočne vyvinutý hrudník. Veľmi krátka srsť bez podsady, mäkká,  zvlnená, alebo kučeravá srsť. Úzka, ľahká hlava. Špicatá, ľahká  papuľa. Príliš ostro vystupujúci tylový hrboľ, vysoko nasadená šija. Dlhý, úzky, prehnutý  driek. Úzky, ostro skosený zadok. Silne vyjadrený vysoký zadok. Ostré ramená, deformácia kosti. Šikmo naklonené záprstia. Výrazné odchýlky od rovnovbežnosti končatín. Šabľovitosť. Tenká koža, nevyvinuté podkožné väzivo.

Diskvalifikujúce chyby

Kryptochizmus. Psy v type suky. U psov úzka, ľahká hlava, ostrá papuľa. Viac ako dva chýbajúce zuby. / ak nie je možné určiť traumatický pôvod  /. Modré, alebo rôznofarebné oči. Rúžový, fľakatý koreň nosa. Kučeravá, mäkká srsť. Zbabelosť, cholerický prejav, nekontrolovaná zloba. Škoricovo hnedá farba so svetlohnedým nosom a svetlými očami.  Svetlo – sivá farba so sivým nosom a svetlými očami.